Zes nieuwe voorwaarden voor afsteken van vuurwerk

Eindejaar en vuurwerk kunnen niet meer zonder elkaar. In Riemst wil het gemeentebestuur daarom nogmaals de randvoorwaarden in beeld brengen. Het afsteken van feestvuurwerk neemt immers toe. Dit veroorzaakt geluidsoverlast, vooral ook voor het opschrikken van dieren.

edgardbronckaers

Naast het bestaande reglement worden daarom volgende extra maatregelen van kracht in Riemst:

1. Het afsteken van feestvuurwerk, knalbussen, voetzoekers en rookbussen is enkel toegelaten tussen 21.00 u. en 22.00 u.

2. Maximum duur 30 minuten

3. De houder van de vergunning of de vuurwerkopdrachtgever dient uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de dag van het afsteken van het vuurwerk de omwonenden, minstens gelegen binnen een straal van 180 meter te rekenen vanaf de plaats van afsteken van het vuurwerk, schriftelijk te verwittigen en te verzoeken om de dakvensters te sluiten alsook de nodige maatregelen te nemen voor hun dieren.

4. Onmiddellijk na afloop van het vuurwerk moet op de plaats waar het vuurwerk ontstoken zorgvuldig gezocht worden naar eventueel niet ontbrand of achtergebleven vuurwerk. Dit vuurwerk moet onmiddellijk afgevoerd worden. Binnen de 24 uur moeten alle achtergebleven resten verwijderd zijn.

5. De richtlijnen ‘brandveiligheid tijdens het afsteken van vuurwerk’ moeten opgevolgd worden.

6. De nodige veiligheidsmaatregelen voor gebruikers en omwonenden dienen in acht genomen te worden door de initiatiefnemers.

Edgard Bronckaers

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio