15 november: inentingsdag Mexicaanse griep

Zondag 15 november, van 9 tot 14 uur, kunnen alle patiënten van Riemstse huisartsen die behoren tot een risicogroep zich laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep. De 14 huisartsen uit de gemeente zullen die dag de sporthal Op ‘t Reeck in Riemst bemannen.

edgardbronckaers

Het gemeentebestuur van Riemst heeft de bevolking hierover geïnformeerd via een huis-aan-huis brief en zorgt samen met het Rode Kruis voor praktische organisatie van deze inentingsdag.

Alle Riemstenaren kregen een oproep in de bus waarin staat dat risicopatiënten zich kunnen laten inenten. Ook iedereen die beroepshalve in aanmerking komt met kinderen, en mensen in actief zijn in de zorgsector, komen in aanmerking voor de vaccinatie. Wie zich op 15 november wil laten prikken, moet zich vooraf wel inschrijven via een formulier dat ingeleverd moet worden bij de huisarts.

Karel Cuypers, voorzitter huisartsenkring: “Omdat het aantal vaccins waarover de huisartsen beschikken beperkt is, moeten we erover waken dat eerst de risicogroepen hun vaccin krijgen. Omdat het niet voor iedereen duidelijk is of ze al dan niet risicopatiënt zijn, moeten ze zich vooraf  inschrijven bij hun huisarts. Die zal hen zeker uitsluitsel kunnen geven of ze die dag recht hebben op de vaccinatie. Het heeft dus geen zin om in te schrijven via de gemeentelijke administratieve diensten”.

Ook patiënten die niet in Riemst wonen, maar wel patiënt zijn bij een Riemster huisarts, kunnen terecht voor een kosteloze vaccinatie. Iedereen moet wel 2 klevertjes van het ziekenfonds meebrengen.

Mark Vos, burgemeester: “Het is vooraf erg moeilijk om in te schatten hoeveel mensen zich zullen aanmelden voor een vaccinatie. We werken hiervoor uitstekend samen met de huisartsenkring van groot-Riemst. De 14 Riemster huisartsen zullen elk een eigen kabinet inrichten in de sporthal. Bovendien kunnen we rekenen op de logistieke ondersteuning van het Rode Kruis.”

De patiënten zullen ook geïnformeerd worden via een affiche en een folder in de wachtzaal van hun huisarts.

Edgard Bronckaers

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio