Sloppenwijken in Vlaanderen

vtm.be

Sloppenwijken lijken een fenomeen uit verre landen, maar ze bestaan ook in Vlaanderen, vaak vlakbij onze grote stadscentra. In die wijken wonen vooral inwoners van nieuwe EU-lidstaten, zoals Roemenië of Bulgarije.