Bijna de helft van de ecologiepremies voor zonnepanelen

Bijna de helft van de ecologiepremies die de Vlaamse overheid aan bedrijven heeft uitgekeerd in de periode 2007-2009 heeft betrekking op investeringen in zonnepanelen. Het gaat om 581 van de 1.330 uitgekeerde premies. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V).

belga.be

In deze cijfers is enkel het resultaat van de eerste van de drie oproepen verrekend voor 2009.

De premie wordt berekend op de ecologische meerkost van de investering en bedraagt 20 of 40 procent naargelang het gaat om een groot bedrijf of een KMO. Voor 2009 heeft de Vlaamse overheid hiervoor een totaalbudget voorzien van 120 miljoen euro. In 2007 werden 263 premies uitgekeerd, in 2008 633 en bij de 1e oproep in 2009 434. Zonnepanelen zitten duidelijk in de lift. In 2007 werden 85 dergelijke projecten gesubsidieerd, in 2008 239 en tijdens de eerste oproep in 2009 257. Na zonnepanelen werden de meeste premies uitgekeerd voor aankoop zware voertuigen met euro V motor (166) en voor installaties voor opvang, behandeling en gebruik van regenwater (76).