K3 in Genk

Print
K3 in Genk

K3 in Genk

Mijn kinderen waren zondag erg teleur gesteld dat ze zolang op K3 moesten
wachten. Na eindeloos wachten stelden ze zelf voor om maar terug naar huis te gaan. Dit was rond kwart na 6, reeds dik 45 minuten nadat het
optreden had moeten beginnen.
Nadat we rustig naar de auto gewandeld waren, reden we ongeveer 5 minuten later voorbij het gemeenteplein waar nog steeds geen K3 te zien was. Van enige technische problemen (HBvL 09/09/02) heb ik niets gemerkt , omdat er tijdens het
wachten alle bekende hits reeds door de muziekinstallatie galmden en de
publieksopwarmers ook duidelijk hoorbaar waren.
Waarom K3 niet verscheen is echter nooit medegedeeld. Ik vindt het eigenlijk spijtig dat men ( hier bedoel ik K3 en de entourage mee) de kinderen zo lang laat wachten.
En dan als flauw excuus technische problemen inroepen is belachelijk.
Dit getuigt in mijn ogen van weing respect voor de kinderen , die nochtans
hun grootste doelgroep is. Voor mijn kinderen hoeft K3 niet meer -- getuige hiervan de tekening die mijn zoontje na thuiskomst spontaan maakte ( volgt per fax) -
en vermoedelijk zijn er nog kinderen en ouders die er zo over denken.