Vroegmis Achel-Statie

Print
Vroegmis Achel-Statie

Vroegmis Achel-Statie

'Kerkgangers boos over afschaffing vroegmis' (HBvL 10/09/02). Volgens EH Deken Smeets is de vroegmis in Achel-Statie nooit een erkende viering geweest. Er is nochtans een document van het bisdom, getekend op 2 oktober 1996 in aanwezigheid van vicaris Vanherck, waarin de vroegmis een officiële viering werd en waarin twee priesters zich ertoe verbinden die vroegmis te doen: één gepensioneerde priester en één maal in de maand de pastoor. Die pastoor is slechts één keer geweest in zes jaar tijd. De deken betreurt dat er geen contact met hem is opgenomen. Hij is tussen ons in de viering geweest en had ons kunnen meedelen wie in de parochieraad zit van Achel-Statie. Wij weten het niet. Dat stoort ons: dat de Kerk nog precies handelt als 50 jaar geleden: beslissen over het hoofd van de parochianen heen. Het gaat ons niet om de dagindeling, al hebben zeer weinigen van ons de mogelijkheid om de vroegmis in Hamont te bereiken. Het gaat ons om het gebrek aan communicatie en respect voor de gelovige. En om het gebrek aan eerbied voor gepensioneerde priesters, die klaarblijkelijk in Achel-Statie geen mis meer mogen doen.