Taalhoffelijkheidsakkoord

Print
Onder het mom van de gerechtelijke achterstand in Brussel hebben een aantal verlichte geesten het ideale moment gevonden om de Vlaamse aanwezigheid verder te marginaliseren... Minister-president de Donnéa heeft ook zijn duit in het zakje gedaan met zijn omzendbrief naar de Brusselse gemeenten en OCMW's.
Deze schaamteloze vrijbrief hebben we te danken aan de zogenaamde Vlaamse partijen : SP.A, VLD, Agalev en Spirit.
Na de nefaste Lambermont-akkoorden is het nu tijd voor een nieuwe ronde "Vlaming pesten" , de gewraakte omzendbrief laat aan duidelijkheid niets te wensen over!
Vlaanderen heeft generaties lang gevochten om de eigen taal te "mogen" gebruiken. Het was een moeizame strijd om de struisvogelhouding binnen Vlaanderen om te buigen tot een complexloze Vlaams bewustzijn, maar toch hebben we stap voor stap vooruitgang geboekt.
De regering Verhofstadt heeft lak aan deze democratische verworvenheden en werkt de verfransing ronduit in de hand...
Nog meer ééntaligen in de ambtenarij (Copernicus), in de rechtbanken, bij de politie, de hulpdiensten, enz... Tussen haakjes, de Vlaamse regering is in hetzelfde bedje ziek!
De huidige Vlaamse regering stelt zich uitermate zwak op: zie de verengelsing van het hoger onderwijs (Bologna) en de slappe houding in de Vlaamse rand (faciliteiten en het Minderhedenverdrag).
Is het dan hopeloos, zal U misschien vragen? Neen, maar de tijd dringt wel!
Mag ik een bescheiden oproep doen aan ALLE Vlamingen, van welke partij of vereniging ook, om op zondag 29 september naar Vilvoorde te komen (11 uur)?
Vlaanderen heeft U nodig ... en dit in het belang van iedereen.