SP.a 20 jaar terug in de tijd

Print
SP.a 20 jaar terug in de tijd

SP.a 20 jaar terug in de tijd

SPa 20 jaar terug in de tijd.
De Brusselse priester Staf Nimmegeerts treedt toe tot de SPa.
De SPa juicht en vindt dit een geslaagde ‘doorbraak’. Spa-voorzitter
Janssens noemt dit het teken dat de vernieuwing is geslaagd.
Echter: niets nieuws onder de zon !
Het is net 20 jaar geleden dat Karel Van Miert dezelfde ‘Doorbraak’-operatie
opzette met de Limburgse priester Jef Ulburghs. Deze priester-basiswerker was
de eerste niet SP’er die in 1982, onder groot applaus, op een SP-congres sprak.
Het lijkt er nu dus eerder op dat de SPa een stap terug zet in de geschiedenis.
En wij die dachten dat dit soort openheid van de SP naar de christenen reeds
Lang verworven was. Blijkt nu dat dit niet zo was en dat we ons vergisten.
De SP-a(nders) wordt dus SP-a(chterop).

Een tweede merkwaardigheid is dat de vernieuwing bij de SPa nog maar eens
gezocht wordt bij de BV’s. Naast Bert Anciaux nu media-figuur Nimmegeerts.
Vele partijen hebben dat reeds in 1999 en 2000 gedaan en we kregen toen een toeloop
van grote en kleine BV’s. Electoraal leuk voor de partijen, maar een stap achteruit
voor de politiek. Velen van hen hebben hun politieke carriere reeds beëindigd.
Bespaar de bevolking een heruitgave van dit soort circus.
Verruiming met BV’s heeft niets te maken met inhoudelijke vernieuwing.

Partijen kunnen beter streven naar een duurzame vernieuwing en democratie door
permanent aandacht te hebben voor en het debat aan te gaan met de basismilitanten,
de kiezers, de buurten en het verenigingsleven. Investeren in politiek opbouwwerk dat
uitmondt in méér democratie, méér basispolitiek en minder partijpolitiek.
Zeker van progressieve partijen mag dit eindelijk worden verwacht.
Met alleen maar ‘knappe’ koppen en BV’s, die van bovenaf de touwtjes in handen hebben
en van bovenaf de politiek willen sturen, zal men de politieke winkel niet leefbaar houden.
Mag het daarom ook nog over de inhoud gaan? Over basisdemocratie? Over een visie hoe de
samenleving kan functioneren?
Wij hebben de afgelopen dagen ten overvloede mr. Nimmegeerts zijn rol als BV perfect zien
spelen op het TV-scherm. Hij doet dat trouwens goed en dat komt sympathiek over.
Maar jammer genoeg bleven we op onze honger i.v.m. zijn vernieuwende inhoudelijke inbreng
en zijn politieke inzichten. Maar dat is waarschijnlijk voor na de verkiezingen.