Gratis onderwijs?

Print
Gratis onderwijs?

Gratis onderwijs?

Het basisonderwijs zou gratis moeten zijn, zonder commentaar. Gewoon zo. Dit zou vermijdens dat er 400.000 Belgen zijn, die zich niet kunnen behelpen. Onze journalisten moeten zich herbronnen. Zij maken deel uit van de zo gekende American Mid Class en hebben voeling verloren met de minst bedeelden.
Als je 't goed hebt, ga je snel denken dat de anderen ook niets te kort hebben