Oppositie in Riemst

Print
Oppositie in Riemst

Oppositie in Riemst

'Oppositie in Riemst' (Lezersbrief HBvL 04/09/02). Met veel aandacht las ik de lezersbrief die schepen Stratermans in uw krant pleegde op 4 september als reactie op de Lokale Burgerkrant die onze VLD-afdeling half juni bij alle inwoners van Riemst bezorgde.
Zonder uitspraak te doen over zijn onterechte vaststelling dat er ‘nooit iets nieuws’ in deze uitgave staat (hij las allicht niet onze artikels over de nieuwe verhuis van de politie, de nieuwe vaudeville rond de technische dienst, de nieuwe afbakening van nitraatgevoelige gebieden,…), wil ik de heer schepen wel duiden op zijn oneerlijke weergave van de 2 concrete dossiers binnen zijn bevoegdheid Openbare Werken, die hij zelf citeert:

1) Hij gaat prat op de realisatie én positieve reacties van de Kasteelstraat, en wuift de huidige kritiek weg. Sta me toe vast te stellen dat er in onze recente Burgerkrant met geen enkel woord wordt gerept over de Kasteelstraat. Waar de schepen die kritiek van onzentwege meent gelezen te hebben, blijft mij een raadsel. De laatste keer dat wij de traagheid in dit dossier aangeklaagd hebben in onze Burgerkrant was in december 2001 en we zijn samen met de buurtbewoners tevreden dat sinds – of is het ‘door’? – onze toenmalige Burgerkrant het dossier belangrijk genoeg bevonden werd om de situatie ter plaatse te verbeteren. Wel triest dat door gebrekkig bestuur van betreffende schepen het hele werk twee keer moest uitgevoerd worden en dat de Riemsterse belastingbetaler daar 100.000 euro extra voor moet gaan ophoesten.
2) Daarnaast stelt de schepen ook vast dat de wachtbekkens tegen de wateroverlast in Vlijtingen ‘er liggen’ en dat de bouwvergunning voor de vernieuwing van het Heserwater op 3 juli 2002 werd goedgekeurd. Schreven we in het gehekelde artikel dan niet dat de 3 wachtbekkens ondertussen gerealiseerd werden - inclusief felicitaties voor de gemeente! – en dat dit vooral ook mogelijk werd door de inzet van de VLD in de provincieraad? Het was overigens een VLD-député die de aanleg van 2 van de drie bekkens realiseerde.
En, mijnheer de schepen, leg mij eens uit hoe ik in een Burgerkrant die iedere Riemstenaar op 19 juni 2002 in zijn brievenbus vond, kan vermelden dat er 14 dagen later, op 3 juli 2002 een bouwvergunning voor het Heserwater werd goedgekeurd? Of vindt die goedkeuring ook een oorzakelijk verband in de drukbelezen teksten die wij hierover pleegden? Dat u onze teksten van juni pas in september leest kunt u ons niet aanwrijven. In ieder geval is uw laattijdige reactie meer dan 2,5 maanden ná publicatie van onze Burgerkrant tekenend voor het gebrek aan interesse en de traagheid waarmee een oplossing voor de Vlijtingse wateroverlast (en zovele andere problemen) wordt bewerkt. Als VLD-oppositie zullen wij alleszins blijven ijveren voor tijdige aandacht voor deze grote problemen, ook al ‘doet het u blijkbaar zeer’ hierover te moeten lezen in onze uitgaven.

Sta me tenslotte toe op te merken dat uw goedkope paraplu-bewering “dat het vorige beleid in bepaalde domeinen nooit initiatief heeft genomen, is niet onze fout” tragi-komisch is als je reeds 20 jaar aan een stuk burgemeester en/of schepenen aanlevert aan het beleid. ‘Nestbevuiling’ noemen sommigen in uw entourage dat.
Een beetje correct politiek handelen en schrijven zouden we toch wel van zo ‘ervaren’ politici mogen verwachten.