Vlaams pacifisme

Print
Vlaams pacifisme

Vlaams pacifisme

De aanzwellende oorlogsgeluiden zijn als een vulkaan die op uitbarsten staat, over een paar dagen of weken wordt de menselijke domheid opnieuw bevestigd.
In het holst van de nacht zijn 100 Amerikaanse én Britse vliegtuigen opgestegen om Saddam de eerste speldeprikken te geven.
Nu wil men het afweergeschut uitschakelen, daarna per vergissing een voedselopslagplaats of een woonwijk?
In ijltempo wil president Bush zijn slag thuis halen! Enerzijds aast hij op de goedkeuring van het Amerikaans Congres en anderzijds worden alle diplomatieke middelen ingezet teneinde de VN over de streep te trekken.
Het valt nog te betwijfelen of de Verenigde Naties nog in staat zullen zijn om de Amerikaanse oorlogskreten te doen verstommen...
Buiten een paar vazal-staten is de sfeer van 1991 totaal omgeslagen tot een anti-Amerikaanse stemming in gehéél de Arabische wereld.
Saoedi-Arabië is tot het besef gekomen dat zij indertijd gebruikt werden om de Amerikaanse oliebelangen in Koeweit veilig te stellen, meer niet.
Het Europees antwoord moet unaniem zijn: JA aan de VREDE!
De dramatische gebeurtenissen van 11 september rechtvaardigen in géén geval de blinde agressie die, niet geheel onterecht, als een "kruistocht" wordt ervaren.
Als Vlaams-Nationalist vraag ik dat het pacifisme een eerlijke kans krijgt, voordat het Midden-Oosten in brand staat!!
Voorts ben ik diep ontgoocheld in de houding van onze noorderburen die bereid zijn om onvoorwaardelijk aan de zijde van de VS te vechten.
De mensheid vernietigt zichzelf...