Jos Geysels

Print
'Een partij moet luisteren naar de mensen aan de basis' (HBvL 06/09/02). Jos Geysels dicteert als een patriarch en de Vlaamse groenen delen in de klappen.
Waar blijft de basisdemocratie wanneer de basismilitanten trouw blijven aan hun idealen, maar de partijtop ze te koop aanbiedt?
Eigenlijk is deze eenzame man het slachtoffer geworden van zijn persoonlijke ambitie om het roer ,kost wat het kost, stevig in handen te houden.
Met zijn symbolische knieval om in de gunst van Guy Verhofstadt te blijven brengt hij "zijn" partij tot op de rand van de afgrond, wat een prestatie.
Niet alleen heeft hij zichzelf maar ook de ganse partij als voetmat gepresenteerd door het Waals dictaat klakkeloos over te nemen.
Het zal dan ook geen verbazing wekken dat er intern zware strubbelingen , om niet te zeggen muiterij, aanwezig is.
Daarenboven is het meelijwekkend om als Vlaamse partij je politieke lot te gaan verbinden aan een Waalse partij die in een handomdraai voor machtsdeelname kiest. Op cruciale momenten vormen de Waalse partijen immers één front, waar is jullie Vlaamse identiteit naartoe?
Proficiat Guy Verhofstadt om ons eraan te herinneren dat de betoging van 29 september a.s. te Vilvoorde een duidelijk antwoord zal geven aan uw politieke manoeuvres... Vlaamse groenen, herstel je waarde-barometer of jullie zijn een vogel voor de kat bij de eerstkomende verkiezingen!