Jeugd in kampen?

Print
De toenemende criminaliteit onder jeugdigen laat zoeken naar oplossingen. In Nederland spreekt men van heropvoedingskampen. Vroeger bestond de militaire dienstplicht en die zorgde voor bepaalde jongeren dat ze gedurende een korte tijd wat discipline leerden.
Nu is het hek van de dam. De opvoeding van huis uit laat het afweten omdat veel ouders géén tijd meer hebben om voor de opvoeding en opvolging te zorgen. Bijzonder erg is dat blijkbaar de school en het milieu waarin ze verkeren die taak moeten overnemen. Uiteindelijk is het de overheid die langs gevangenissen jeugdige criminelen moet terug op de goede weg leiden. Zo'n kamp klinkt beter dan een gevangenis en ziedaar de enige oplossing die nog overblijft. Want bij de ouders zal er in de eerste tijd niet veel veranderen