Kostprijs politie Limburg

Print
Kostprijs politie Limburg

Kostprijs politie Limburg

Kostprijs politie
Als waarnemend burgemeester van de stad Bree wens ik te reageren op het artikel in verband met de kostprijs van de politiehervorming (HBvL 2/09/02).
Namens het schepencollege van Bree wensen wij te reageren op de beweringen van de Genkse burgemeester Jef Gabriels in de krant van maandag met betrekking tot de kostprijs van de politiehervorming.
Voor ons is het alleszins niet duîdelijk waar de door hem gepubliceerde cijfers vandaan komen. Voor de stad Bree berekent hij namelijk een meerkast van ruim 425.000 Euro of 71,9 % ten opzichte van een niet hervormde gemeentepolitie. Volgens onze laatste gegevens zijn deze cijfers alleszins fel overdreven. De begroting van de politiezone Bree-Bocholt-Meeuwen-Kinrooi voorziet namelijk een meerkast ten laste van de stad Bree van 248.875 Euro. Ook voor de andere gemeenten in onze politiezone werden sterk overdreven meerkosten geraamd. Wij kunnen ons daarom niet van de indruk ontdoen dat de heer Gabriels vooral politieke motieven nastreeft en zich niet schaamt om daarvoor de waarheid enigszins geweld aan te doen.