Brandweer in Bree

Print
Brandweer in Bree

Brandweer in Bree

'Brandweer in Bree - nieuwe ziekenwagen (Lezersbrief HBvL 04/09/02). De bevoegde federale gezondheidsinspecteur stelde op basis van een
ehoeftenonderzoek voor om de ziekenwagens die voor Limburg beschikbaar
kwamen toe te wijzen aan de brandweerkorpsen van Bree, Genk en St. Truiden.
De bevoegde minister had wellicht haar redenen om dit advies niet te volgen
en dus géén ziekenwagen toe te wijzen aan Bree en Genk. De redenen zijn ons
niet bekend, maar het was zeker nuttig geweest dat ze die had meegedeeld.
Dan had iedereen kunnen oordelen over de objectiviteit ervan. Helaas kan dat
nu niet meer, want de minister nam ontslag. Om andere redenen.