Bliksemafleider

Print
Bliksemafleider

Bliksemafleider

Eén item in het nieuws, de wapenverkoop aan Nepal. Dat deze onverkwikkelijke zaak alleen, al de aandacht van het
publiek opslorpt is niet goed voor de politieke actoren van de meerderheid.
Daar de groenen met de wapenaffaire en hun boegbeeld Magda, hun handen al meer dan vol hadden, moesten blauw
en rood als een bliksemafleider voor wat verstrooiing zorgen.
En dat deden ze. In een spelletje "de beer verkopen voor hij geschoten is", gaven ze hun voorkeuren voor de departementen
die ze in de volgende legislatuur zouden willen. De liberalen willen tonen dat ze ook sociaal kunnen zijn en de SP.A wil
bewijzen dat ze met geld overweg kunnen. Alsof we dat nog niet weten.
Mijn zoon die ook toevallig het nieuws hoorde, maakte de volgende lakonieke bemerking :"Stevaert minister van financiën, dan worden de belastingen gratis."