Huwelijksbureaus

Niet te geloven toch hoe naïef de vlaamse journalisten van zowel

D.M.

de geschreven als de radio- en TV-pers kunnen zijn.

Ik begrijp dat men in de komkommertijd verlegen zit om nieuws,

maar hoe is het mogelijk dat de huwelijks- en relatiebureaus de

pers zo gemakkelijk voor hun kar hebben kunnen spannen?

Het is toch algemeen geweten dat door de slechte service van

de relatiebureaus enerzijds en de komst van de internet-dating

anderzijds, het klantenbestand van deze bureaus drastisch is

gedaald. Zo erg zelfs dat veel van deze bureaus financiële

problemen hebben. Het is tactisch meesterlijk om in deze periode

met zo'n onbenullig nieuws naar de pers te stappen.

De journalisten hebben zich echt laten vangen. Men kan geen betere

reclame (gratis dan nog wel) indenken. Alle kranten, radio- en TV-

journaals hadden het erover.

Waarom zo passief op het nieuws zitten wachten?

Is onderzoeksjournalistiek dan zoveel moeilijker en duurder?

Waarom ook niet een beetje meer argwaan of kritiek aan de dag

leggen?

Van de tientallen of zelfs honderden (mannelijke) gedupeerde klanten

van huwelijksbureaus komt er maar weinig aan het licht, uit gêne

natuurlijk.

Ikzelf heb in '98 aan "Happy People" 75;000 Fr betaald voor welgeteld 1

(één) mislukte ontmoeting.

Ik ben echt teleurgesteld in de vlaamse persjongens.