Taalkennis

Taalkennis(HBvL, 22/08/02). Waarom zou de eis van de heer Jahjah om van het Arabisch de vierde taal van België te maken zo extravagant zijn? Waalse en verwaalste ministers regeren het land zonder de taal van het grootste en productiefste deel van de bevolking te kennen. Waarom zou de Arabische immigrant een van de nationale talen moeten spreken om gewone burger te worden?

Hubert Spons - Tongeren

Waalse en verwaalste inwijkelingen in Vlaanderen hebben en misbruiken in een aantal gemeentes uitgebreide taalfaciliteiten. Hebben de talrijke Arabische immigranten niet recht op een gelijke behandeling? Bovendien hebben de vreemdelingenvereerders de immigranten met hun liefdesverklaringen dermate het hoofd op hol gebracht dat die zich zijn gaan verbeelden dat al hun aanspraken kracht van wet hebben. Dit zijn misschien maar randverschijnselen. De grondoorzaak zou liggen bij een falend integratiebeleid. lk zoek ze eerder in de te gulle toelatings- en te slappe uitwijzingspolitiek. Om daaraan te verhelpen moeten eerst de doorgezakte humanisten die ons regeren van de macht verdwijnen.