De verleiding van Christus

Niks is nog wat het geweest is! Zelfs een hedendaagse Christus mag (of kan) niet langer weerstaan aan 'de verleiding'! In den tijd van 'Zjuuzekes Zaliger' had ie er zelfs niet eens een probleem mee om alle 'erotische aanbiddingen, frivole bekroningen of sexy verleidingen' te doorstaan! Integendeel loste hij dit zelfs op door haar 100% te bekeren....! Nu haalt men dus op domme en controversele (lees hypocriete) wijze een 'wulps naakt' weg en verstopte men Jezeus achter een vlug aangebracht gordijn... omdat het voor een paar 'pezewevers' of 'hyper kattekoppen' aanstootgevend zou zijn? Misschien moeten die er de bijbel maar eens grondig op na lezen? Voor de destijdse Christus was het geen probleem, wie zijn zij (of denken ze te zijn) om nu in zijn plaats te beslissen? Die 'wulpse blote' zou (na de expositie) wel van zelf zijn weggegaan en Jezus zou hebben gezegevierd!

Daniël Daems - St.Pioeters Leeuw

Neen, nu menen die enkele zich heiliger dan de paus voelende, het zo opgelost te hebben...? Sorry maar door Jezus weg te moffelen en er heibel over te maken, hebben ze de 'verleiding' laten zegevieren omdat zij niet konden weerstaan dus!

't Zijn dus echt wel slappelingen en hopelijk bidden anderen nu voor hen opdat ze op het vlak van '"zwakheid' t.o.v. het naakte leven' wat sterker mogen worden?

Is het niet ons aller taak om in eerste instantie de hongerigen te voeden, de dorstigen te laven... en de naakten kleren te geven? Als goede christenen had men dat beter eerst dus overwogen i.p.v. Christus achter een onozel lapje stof weg te stoppen en ruzie te gaan maken over een bloot wicht dat haar D+ cup borsten toont!

In Bekkevoort staat een reuzegroot beeld van Christus, met gespreide armen, boven op de berg... Hij zegt: 'Komt allen tot mij' ... als opschrift.

Wel moet je dan er eerst voor over de Leuvense steenweg en Diestse steenweg, langs wel 100 bordelen en bars! Ook deze jezus heeft reeds jaren uitzicht op alle ontucht die er op aarde heerst...! Wordt het nu geen hoog tijd om ook daar dat beeld weg te moffelen... achter een reuze gordijn? Of alle bars te sluiten? Hoe klein en zwak van ons om er aan toe te geven? En met wat houden we ons vooral bezig?