Da vinci, Museum Tongerlo

Dat Stijn Meuris een atheïst is, en de diepere betekenis van het schilderij 'Het laatste avondmaal' hem niet raakt, daar kan ik best inkomen. Maar dat geeft hem nog niet het recht dit meesterwerk belachelijk te maken. Het hangt niet in een afgedankte squash-zaal zoals Meuris beweert, maar in een met grote kunde daartoe speciaal gebouwde zaal met ideale lichtinval en zowel temperaturen als vochtregeling van de lucht. Voor een dertigtal jaren werd het doek zwaar beschadigd bij een brand in de abdij. Het doek dat in de kerk hing werd uit de lijst gesneden omdat men vreesde dat ook de kerk zou afbranden. Als men weet dat het doek 8m x 2,20 is de 350 kg weegt en op de grond viel werd er grote schade aangericht. Het werd zo goed mogelijk hersteld.

Louis Theunis - 3583 Beringen

Enkele jaren geleden drong zich een grondige restauratie op. Mensen die instaan voor het kunstpatrimonium hebben het werk grondig voorbereid. Ze zijn verschillende keren naar het klooster van Milaan gegaan om het originele te fotograferen en te bestuderen. Dit gebeurde ook nog tijdens de restauratie en onder begeleiding van specialisten. Ik weet zeker dat wat in Tongerlo hangt hetzelfde tafereel voorstelt als de avondtekening in Milaan. En als Meuris dan toch zo een bewondering heeft voor Da Vinci, waarom zijn afkeer voor dit werk!

Da Vinci zag enige jaren nadat het werk op de muur van de eetzaal van het klooster was afgewerkt, dat er schade optrad door de werking van de balk. Hij heeft met behulp van zijn leerlingen een nieuw werk gemaakt, en het is dit dat in Tongerlo hangt. Om het optimaal te bewaren werd er een speciaal lokaal voor gebouwd.

De grote meester Monet heeft vanuit zijn bootje op de rivier aan zijn huis wel meer dan tien dezelfde schilderijen gemaakt. Ze zijn allemaal even waardevol.

Het loont de moeite als u in de omgeving van Tongerlo komt en eens binnengaat in de abdij om het meesterwerk eens met eigen ogen te zien. Het Laatste Avondmaal in Tongerlo en het beeld van moeder Maria met het kind gemaakt door Michel Angelo en staat in de OLV-Kerk van Brugge. Het zijn alletwee meesterwerken en of Johannes een travestiet is, laat ik in het midden. God ziet ieder mens even graag zoals hij is!