Ongeluk in Genk

'Ongeluk' (kern HBvL 23/08/02). Aan de beproefde ouders die dit smartelijk verlies moeten dragen, bied ik mijn christeljke en innige deelneming aan.

Michel Cremers - 3520 Zonhoven

Aan de politiek zeg ik, hou op over zo'n smartelijk gebeuren spelletjes te spelen.

Maar ik moet toch beamen wat de journalist in zijn opiniestuk opwerpt, ondermeer :" We moeten weten wat we willen.

Meer kinderopvang, meer taallessen voor inwijkelingen, hogere pensioenen, betaalbare rusthuizen....en lagere belas-

tingen gaan niet samen. We zullen keuzes moeten maken.."

Deze uitspraak brengt ons bij de discussie over de belastingen, die momenteel in de media en veel lezersbrieven tot uiting komt.

En men blijft aan de essentie van de discussie voorbij gaan. De regeringwil de burgers, tegen beter weten in, doen geloven dat

ze minder belastingen betalen. Terwijl diezelfde burgers in de feiten vaststellen dat zij voor een stuk berooid worden.

Voor de belastingbetaler maakt het immers niet uit of de te dragen maatschappelijke lasten nu van federale, provinciale of

lokale oorsprong zijn.

Hij/zij kan elke euro van het gezinsbudget maar één keer uitgeven. Terugkoppelend naar de uitspraak van de journalist mag men zich dan ook terecht ongerust maken.

Steeds grotere noden die op ons afkomen. Steeds zwaardere financiële lasten voor de burgers. De maatschappij rijdt zich met de huidige gang van zaken, waarbij de toename van de levensverwachting recht evenredig is met de toename van de levens-

duurte, vast.

Over afzienbare tijd, als er geen trentbreuk komt, zullen een pak gezinnen gewoonweg in faling moeten gaan.

Dit is de uitdaging voor onze toekomstige regeerders. Alvast geen aanlokkelijke en gemakkelijke klus.