Naaktbeeld in Borgloon

Bij deze wil ik kort reageren op de perikelen rond het naaktbeeld in Borgloon en de wijze waarop curator Jos Herck meent de " Internationale Triënnale 2002" te moeten promoten.

Guido Dens - 3660 Opglabbeek

Dat hij hierbij in zijn opzet slaagde is duidelijk gebleken de afgelopen dagen, zelfs CNN landde in Borgloon en verspreidde het nieuws wereldwijd.

Het is blijkbaar zijn bedoeling éénieder willensnillens een portie 'kunst' door de strot te duwen. Dat hij hierbij gevestigde waarden en normen schade toebrengt, deert hem blijkbaar niet. Dat er vele mensen, niet enkel oudere, aanstoot nemen aan zijn initiatief kan hem al evenmin beroeren.

Want 'kunst' is voor breed- en ruimdenkende mensen, aan 'kunst' mag men geen beperkingen opleggen.

De kunstenaar had de bedoeling een discussieforum te starten omtrent het naaktbeeld en de kapel, hij kan dit misschien even toelichten, welk een discussie had hij voor ogen. Het is mijn inziens duidelijk dat er in deze discussie enkel afbreuk wordt gedaan aan de religie van zovelen.

Dat deze religie niet enkel een geloofsovertuiging inhoudt, maar ook een hulpmiddel of een houvast betekent voor de vele ouders die hun kinderen normen en waarden willen bijbrengen wordt weleens vergeten.

In deze maatschappij die steeds verder evolueert naar een meer indivudualistische en materialistische samenleving, is het jammer te moeten vaststellen dat 'kunst' moet gepromoot worden op kap van de katholieke gelovigen.

Wij leven in een samenleving waarbij we geacht worden, respect op te brengen voor andere culturen en geloofsovertuigingen. Laat ons dan vooreerst beginnen met onze eigen cultuur en geloof, mede uit respect voor onze ouders en voorouders, in ere te herstellen.

In de toekomst kan u, Mr Herck, als u nog wat media-aandacht beoogt misschiens overwegen om een moskee in te pakken met varkensvlees of voor één of andere synagoge een gasbrandertje te plaatsen.

Benieuwd welk een reactie dat zal geven.

Neen Mr Herck, 'kunst mag en kunst moet', maar er zijn wel degelijk grenzen waaraan ook u zich dient te houden uit respect voor de medemensen.

Want medemensen zijn belangrijker dan 'kunst'.