Arabisch vierde taal?

De voorzitter van de AEL spreekt opruiende taal aan het adres van de Vlaamse Gemeenschap, je moet het toch maar durven...

Rob De Wispelaere - 3530 Houthalen

Wanneer je zijn logica zou volgen ,moeten alle Vlaamse gemeenten de verderfelijke taalfaciliteiten invoeren, Karel de Gught was categoriek in zijn afwijzing!

Als ik mij niet vergis was deze persoon dé organisator van de pro-Palestijnse betoging die ontaarde in een spoor van gewelddadige vernieling.

Met een dergelijke lichaamstaal overtuig je niemand. In alle redelijkheid, wie zich in Vlaanderen wil vestigen neemt het best onze taal en cultuurgewoonten over om tot een geslaagde assimilatie te komen. Dit is géén overdreven eis maar een nuchtere vaststelling. Het knuffelbeleid is wél mede-verantwoordelijk voor deze ondoordachte boodschap. Wie was er voorstander van een eigen tv-station voor allochtonen??

In ieder geval bewijst Abou Jahjah de Arabische gemeenschap een zeer slechte dienst!