Molenbeek, Lode Goyens, Genk

Het is zielig om te moeten vaststellen hoe de Vlaamse nieuwsdienst naar aanleiding van de allochtone rellen in Molenbeek zich in alle bochten wringt om toch maar geen strenge berisping van dit gebeuren te moeten laten horen. De kijkers zouden dan moeten geloven dat het de lange warme zomer is geweest die deze jongeren tot criminele daden aanzette , of werkloosheid , of misschien schoolmoeheid ?

- - -

Eigenaardig dat het binnen de Belgische jeugd enkel deze allochtone jongeren zijn die hierin een voorwendsel vinden voor crimineel gedrag.Als in de nieuwsstudio Johan Leman, voormalig voorzitter van het CGKR, dan nog beweert dat de politiediensten in deze wijken niet zo hard mogen optreden, is voor mij alle redelijkheid zoek. Waar blijft van overheidswege bij monde van politici de strenge berisping van de allochtone gemeenschap, die haar jongeren niet onder controle houdt