Wijsbegeerte erg populair

vtm.be

Aan de KU Leuven is het nieuwe academiejaar begonnen. En er zijn nog nooit zoveel studenten ingeschreven als dit jaar. Vooral de opleiding wijsbegeerte is erg populair. Daar is het aantal eerstejaarsstudenten verdubbelt.