Patrick Swayze, Rob Berkmans, Achel

Het is opmerkelijk dat bij de dood van Patrick Swayze in alle talen werd gezwegen over zijn glansrol in het historische epos North and South dat handelde over de hebzucht,de jaloezie,de moord-en wraakzucht,de rassenhaat en alle andere duistere motieven in de aanloop naar de Amerikaanse burgeroorlog.

- - -

Of vindt Hollywood het gewoon niet opportuun om,uitgerekend nu aan deze weinig verheffende periode herinnerd te worden? In ieder geval doet men een groot mens en akteur onrecht door enkel te verwijzen naar een paar commerciële rolletjes die zijn naam bekendheid hebben gegeven en wat onze nieuwsredakties betreft: een vermelding van deze serie was voor de jonge generatie die opgroeit met massa's inhoudloos kijkvoer zeker interessant geweest.