Crosscircuits Limburg

van uw artikel over de permanente crosscircuits voor de Limburgse crossers zou Lommel en Genk zeker zijn, terwijl voor Kaulille en Neeroeteren nog vraagtekens kunnen geplaatst worden.Volgens dit artikel zou er in het ORSL sprake zijn van vier permanente crosscicuits

Martin Schuyten, voormalig crosskampioen

Terwijl de Vlaamse Regering besliste dat er 15 terreinen zouden kunnen ingevuld worden als permanent Crossterrein,dit zou betekenen dat er reeds toezeggingen zijn van en omliggende Provincie die afstand doet van een aan haar toegezegd crossterrein,blijkbaar beschikt men op provinciaal niveau over helderziende gaven.Lambert schoenmakers,voorzitter van de werkgroep die het dossier destijds voor de Vlaamse Regering voorbreid heeft,verklaart echter zeer nuchter :"Neeroeteren en Kaulille voldoen niet aan de gestelde criteria"strikt genomen komen ze dus niet in aanmerking voor een permanente omloop....Gedeputeerde Vreys zet dus de meubelen al in huis terwijl de woning nog in opbouw is!,Die "meubels" zijn dan ook niet verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen,Waar moeten trouwens de jeugd en de vrijetijdscrossers hun hobby beoefennen want we kunnen stellen dat er menig verschil is in ervaring en in tempo,tegelijk met de ervaren profs op hetzelfde terrein moeten,is de chaos niet te overzien.De ongevallen rubriek zal goed gevuld zijn.

Heeft de Helderziende heer Vreys hier ook al aan gedacht.