Wegpiraterij

Het is weer zover, iedereen heeft het weer over de snelheden op onze wegen, iedere gekozenen, met wat naam moet zich weer een laten horen, moet weer op T.V. en in de krant komen, wil ook wel eens een nageaapte stunt uitbrengen.

Jan Hermans - 3640 Kinrooi

Wanneer gaan ze nu eens samen zitten, en een voorstel uitwerken dat in heel Europa van kracht zal zijn?

Aan de grens houdt het verkeer niet op hoor! In tegendeel, daar denkt men anders over snelheidovertredingen en worden er boetes uitgedeeld.

Indien de pakkans, zo klein blijft, dan kan men doen wat men wil, maar de snelheid zal niet veranderen, moet ook niet veranderen, indien iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en de verkeersreglementen ook toepast en de boetes ook laat betalen, over het hele land de wet hetzelfde toepassen, dat is de boodschap.