Vakbondsdelegees

'We vliegen er weer in' (HBvL 12/08/02). Een strijdlustige vakbondsvrouw terug aan het werk bij Sabena-opvolger : dit is een dikke proficiat waard. Niet alleen voor haar zelf maar ook voor haar vakbond het ACV. Ik vind het een schitterend voorbeeld hoe een vakbond zijn delegee niet in de steek laat én de curatoren verplicht heeft opnieuw delegees aan te werven.

Georges Houtmeyers - 3600 Genk

Vooral is het lovenswaardig hoe mensen op de werkvloer resultaten kunnen halen wanneer ze opkomen voor hun rechten én willen dat er “verdedigers zijn” van hun belangen. Want wat is een delegee anders : dé verdediger bij uit-stek van de belangen van de arbeid(st)ers. En als je ziet wat die multinational bezig is, mag je als werknemer blij zijn met zulke strijdlustige syndicalisten : loonverlies, meer wekend-werk, meer flexibiliteit, geen vaste kontrakten….Redenen genoeg om meer dan 100% achter je delegee te gaan staan. Het doet deugd : dit is echte democratie. Nog eens proficiat