COPD

Na het lezen van het artikel over COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, HBvL 27/06/02) had ik begrepen dat dit een chronische ziekte is. Dat heb ik wel anders ervaren, ik had een aanvraag ingediend om erkend te worden als zodanig bij het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Alles wat in verband ligt met deze ziekte, wordt niet onderzocht, noch in aanmerking genomen.

J. Roggeman - 3530 Houthalen

Bij doktersbezoek, aangeduid door het ministerie en de arbeidsrechtbank, wordt wel gevraagd of ik een auto heb en in een alleenstaand huis of rijhuis woon, alsook op wie zijn naam deze staan, of ik nog kan gaan eten en alleen naar het toilet kan gaan.

Dat heeft toch niets te maken met longziekte? Ik ben wel erkend geworden als invalide voor 66% en zou een som van €638,90 (25.773 fr.) ontvangen. Deze som krijg ik nu niet omdat ik samenwoon met een persoon die een inkomen heeft, namelijk een pensioen. Voor de belastingen ben ik niet ten laste van deze persoon, maar om mijn invaliditeitsuitkeringen te ontvangen, wel.

Ze zeggen dat iedereen een minimum aan inkomen moet hebben, wel dat heb ik zelfs niet meer.

Ik heb 57 jaar gewerkt in de fruitsector en kan nu van niets genieten. Mijn invaliditeit is geldig sinds 01/04/01. Die twee wetten spreken elkaar toch tegen? En ik denk dat ik lang niet de enige ben in deze ellende. Sinds 07/01/01 heb ik niets meer van inkomen gehad, en mijn ziekte kost veel geld.