Sekten

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinen kast.

Rob Gwosdz - Beringen

Naar aanleiding van het artikel van vrijdag 24-05-2002 over Ex-Sekteleden ... van Hilde Rossillon, schreef ik via internet op 27-07-2002 een brief naar uw redactie. Ik verwees naar de uitspraak van Professor K. Dobbelaere Hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KUL. voor de Sekte Commisie van 28-04-97

Deel I pag. 89-90. [op internet lezersbrieven verschenen in ongewijzigde vorm]

Waar Professor Dobbeleare over de anti-sektarische groeperingen getuigde dat heel dikwijls hun stellingen op scheef getrokken steekproeven berusten. Maar waar de Professor te zeerste op wees, is het volgende:

Het is opvallend dat mensen die uitgetreden zijn, maar nooit contact

hebben gehad met antisektarische bewegingen, er gewoon over spreken,

in de zin van, dat zij zich vergist hebben? Maar als zij met een

antisektarische groep werken, hebben zij - zoals het onder zoek aantoont

de hele levensbeschouwing van die groep overgenomen en

beginnen zij over brainwashing, manipulatie en dergelijke

te spreken.

Nu lees ik in uw krant van vrijdag 09-08-2002 op pag. 16 dat mevr. Rossillon schoorvoetend toe geeft nooit

een Getuige te zijn geweest enz..., Hierbij komt dat mevr. Rossilon maar enkele keren in de religieuze bijeenkomsten heeft bijgewoond en maar een korte tijd in de bijbel met Getuigen gestudeerd enz...

Pas na contact te hebben gehad met een anti-sektarische beweging plots getuigt van

"jaren heb ik erin gezeten, met het idee dat ik besliste enz."

Depressie toen ik eruit ben gestapt, ik had schuldgevoelen en minderwaardigheid

gevoel tot SAS ter hulp kwam. [SAS staat voor: Studie en Adviesgroep Sekten]

Naar mijn bescheiden menig zien we hier waarover Professor Dobbelear onder de aandacht brengt

In zijn getuigenis op de Sekten Commissie.

Een te meer blijkt het spreekwoord

" voorzichtigheid is de moeder van de porseleinen kast."

je bent welkom op mijn web-site:

http://users.pandora.be/Home-Rob-Gwosdz

of www.rob-gwosdz.be