Cannabis ja of neen

De Federale overheid blaast warm en koud terzelfder tijd wanneer het drugsbeleid ter sprake komt.

Rob De Wispelaere - 3530 Houthalen

Er is nu méér verwarring en rechtsonzekerheid bij de gebruiker, van een écht beleid kan je nauwelijks nog spreken.

Persoonlijk ben ik van oordeel dat de drempelverlaging van cannabis het dodelijke gevaar van de harddrugs dichterbij brengt.

Praat met de ouders van overleden druggebruikers, de meesten begonnen met een "onschuldig" jointje die na een tijdje escaleerde in een dodelijke spiraal!

Van een meerderjarige persoon wordt verondersteld dat hij verstandig genoeg is om goed van kwaad te onderscheiden.

Uit onderzoek onder jongeren is gebleken dat de overgrote meerderheid onder hen deze stelling uitdrukkelijk bevestigd!

De jeugd behoort de toekomst toe, en gelukkig maar.

Er is dus méér nuchterheid bij de jongeren te vinden dan bij een aantal wereldverbeteraars die door de bomen het bos niet meer zien...