Hoessein

Saddam Hoessein spreek forse taal zoals wij dat al jaren gewend zijn te horen.

Rob De Wispelaere - Houthalen

Is het blufpoker zodat de Iraakse bevolking opnieuw als één man achter zijn leider staat, of is er deze keer meer aan de hand?

De Irakese president voelt natuurlijk de dreiging van een naderende oorlog met zijn aartsrivaal, trouwens alles wijst in die richting. Vaststaand feit is dat de Arabische landen niet staan te springen om voor de logistieke steun te zorgen zoals eertijds. De eigen bevolking keert zich tegen de pro-Amerikaanse regimes, een gevaarlijk kruitvat dus. Op Europees vlak laat Duitsland weten dat een aanval op Irak een vergissing zou zijn!

Het is duidelijk dat beide kemphanen rond de onderhandelingstafel moeten gedwongen worden, welk doel heiligt zulke zware mensenoffers?

Als ik mij niet vergis, heeft het vorige Amerikaanse offensief méér dan 100.000 mensenlevens gekost... Nooit meer oorlog, niet alléén voor Vlaanderen maar ook voor de andere volkeren!