Springstoffen Merksplas

In de gevangenis van Merksplas hebben bewakers semtex gevonden, zelfs in méérdere cellen! Wie nu verwacht dat de directie zal overgaan tot een volledige doorlichting van alle cellen, loopt achter op de feiten. Sinds de overbevolkte gevangenissen dagdagelijkse realiteit geworden zijn, is de werkmethode aangepast.

Rob De Wispelaere - Houthalen

Het kleine aantal bewakers denkt (terecht) aan hun eigen veiligheid en kunnen zelfs de kleinste opstand niet langer de baas. En dan zwijg ik zelfs nog over het loon!

Soms lijkt het of de gedetineerden de macht binnen de gevangenismuren hebben overgenomen! De opeenvolgende stakingen waren een noodkreet naar de overheid toe, die slechts aarzelend over de brug kwam met een oplossing.

Het bouwen van nieuwe gevangenissen is kiezen voor de gemakkelijkste weg...

De optie van vrijheidsberoving is niet alleen de duurste weg, maar werkt ook de criminele escalatie in de hand. Er zijn maar weinig gevangenen die (mentaal) ongeschonden, terug vrij komen!