Bejaardentehuizen

Het verblijf in een bejaardentehuis zal in de toekomst voor meer en meer mensen onbetaalbaar zijn. Zij die enkel over een pensioenuitkering beschikken zien hun uitkering slinken als sneeuw in de zon als zij verplicht worden – omwille van gezondheidsproblemen – te verhuizen naar een bejaardentehuis. Voor velen onder hen is dit pensioen dan niet toereikend en wordt men noodgedwongen doorverwezen naar het OCMW.

Sabine Jordens - Houthalen-Oost

Waarom denkt men er in deze sector niet aan om ook het solidariteitsprincipe toe te passen, zoals dat ook al het geval is bij de kinderopvang die georganiseerd wordt door Kind & Gezin ? De bejaarde betaalt dan een dagbijdrage die in verhouding staat met het ontvangen pensioen. Zij die een hoog pensioen ontvangen betalen meer dan zij die het minimumpensioen ontvangen. Het huidige systeem moet absoluut worden aangepakt aan de noden en behoeften van alle bejaarden.