Windturbine

Ik claim helemaal niet dat ik de eerste vergunde windturbine heb. Onze windturbine is wel de eerste die volgens de laatste richtlijnen is geplaatst. Het is een testcase geweest voor de omzendbrief ( Dick Vanstraaten, opsteller van de omzendbrief) Ik heb hier het signaal willen geven dat men nu niet meer willekeurig turbines kan goed of afkeuren vermits er nu een duidelijke regelgeving is. Rene Aerts beweert dat hij de eerste is, dit zou misschien wel kunnen kloppen. Wel moet hij erbij vertellen dat dit indertijd veel makkelijker was dan nu om een vergunning te krijgen. We leven nu in een tijd van veel regelgeving enz. De turbine ( energieball) van Dhr Van Herk is volgens stedenbouw:” maar een bol op een stok”. Deze turbine en deze van Ham waren volgens stedenbouw: “te vermijden precedenten”. Ik heb sinds zondag al een 9 tal mensen gesproken wiens project is afgeschoten door gemeente, stedenbouw enz... omdat er geen regelgeving was. Ik denk dat door de recente omzendbrief voor deze mensen het pad is geëffend, dat meer mensen gaan experimenteren met alternatieve energie. Zo kunnen we ervaringen opdoen die we later nog kunnen gebruiken. Ik wil dus geen afbreuk doen aan de mensen die met deze vorm van energie bezig zijn. Voor zulke zaken heb je altijd pioniers nodig. Ik wens dus dat er nog meer mensen ons (de windturbiners) zullen volgen.

Ivo Claesen - Diepenbeek