Hoofddoek

Neutraliteit, de scheiding tussen kerk en staat, is de basis van ons democratisch bestel en de ontwikkeling van het wetenschappelijke denken en onderzoek.

Vrijzinnig lezer

Dit afschaffen is ons terugkatapulteren naar de middeleeuwen.De mensen , die dit aanvechten, zijn nog niet volledig geïntegreerd.