Sociaal plan voor afvloeiing arbeiders bij Bosch

Directie en vakbonden bij de Tiense ruitenwisserfabrikant Bosch hebben een cao ondertekend over het sociaal plan voor de arbeiders, die moeten afvloeien in het kader van de herstructurering die in april werd aangekondigd. De directie meldde toen dat omwille van de dalende verkoop in de automobielsector en hoge kostendruk er 420 van de 1.

belga.be

500 werknemers moesten afvloeien.

Het sociaal plan heeft slechts betrekking op 167 voltijdse arbeiders. Dat het aantal gehalveerd is in vergelijking met de 350 uit de intentieverklaring, houdt verband met het feit dat van heel wat tijdelijke werknemers ondertussen het contract niet werd vernieuwd. Het aantal ontslagen kon ook worden verminderd doordat Bosch op vraag van de vakbonden een aantal uitbestede activiteiten terug zelf gaat uitvoeren. Het sociaal plan voorziet een financiële regeling zowel voor de arbeiders die op vrijwillige basis het bedrijf verlaten als voor degenen die ontslagen worden. Daarnaast werden er modaliteiten overeengekomen voor een brugpensioenregeling vanaf 52. Voor de bedienden is er nog geen sociaal plan. De onderhandelingen daarover worden op 14 september voortgezet.