De doos van Pandora

Het Duitse politiek schandaal over gesjoemel met dienstvliegreispunten, aangewend voor privé gebruik door politici, beroert elke rechtgeaarde belastingsplichtige. Op vraag, van een journalist over de gebruiken in België, houdt dhr. Van Houtte (federaal kamerlid) de boot heel voorzichtig van zich af.

Willy Verghote - Genk

Er bestaat geen reglement voor dienstreizen per vliegtuig wanneer het goedkoper ook kna. Zeer vreemd. Kon dhr. Van Houtte deze wanpraktijken dan niet veel eerder aan de kaak stellen? En wat het eerste punt betreft: er hoeft geen reglement om te stellen dat het aanwenden van vliegreispunten voor privé-reizen pure zelfverrijking is op de kosten van de belastingsplichtige. Dringend deze affaire dieper uitspitten