Lezersbrieven

Lezersbrieven zijn een vroege vorm van directe democratie. De Amerikaanse columnist Art Buchwald, heeft nooit opgehouden ons eraan te herinneren dat, in een rechtsstaat, onze opinie eveneens in de krant moet staan. Maar daar waar censuur heerst, daar krijg je uitsluitend de stem van de krant, meestal die van het 'establishment' te horen. Vrije toegang tot de media is ook in België eerder uitzondering dan regel. Ons land krioelt van tijdschriften en ledenbladen. Hoeveel zijn er die de 'waarheid' afdrukken, als dat een andere 'waarheid' is dan deze die zij verkondigen?

Willy Alenus - Oostende

En waarmede zij hun leden en lezers soms belazeren. Wat nu de energie betreft die de briefschrijver in zijn lezersbrief investeert, moeten wij een onderscheid maken. Tot de eerste categorie behoort de spontane reactie op een ongekunstelde 'happening'. Via e-mail is zo een brief in minder dan vijf minuten op de redactie. De tweede soort lezersbrieven zijn die van meer wetenschappelijke aard. Als de navorsing zich beperkt tot het raadplegen van een drietal naslagwerken, dan ben je al gauw een voormiddag bedrijvig. Maar gaat het om een onderwerp of een gebeuren, zoals bijvoorbeeld diegene die door de Duizendpoot- redactie zélf uit de doeken worden gedaan, dan is minder dan een halve week speuren, surfen, raadplegen van deskundigen al gauw een hele prestatie. Maar dan mag het resultaat veelal ook worden gezien.