Gevaarlijke honden

Hij spreekt van gevaarlijke viervoetige wapens die zich op openbare plaatsen begeven en zegt dat er blijkbaar een lijst bestaat van gevaarlijke honden maar niet van gevaarlijke rassen. Laten we duidelijk stellen dat dit een fout idee is van hem. Er bestaat wel degelijk een lijst met 13 zogenaamd gevaarlijke hondenrassen. Men ijvert inderdaad voor een lijst waarop elk geval van agressie bij elke hond apart in kaart wordt gebracht om zo individuelen te kunnen behandelen en eventueel bestraffen en de correcte hondeneigenaars desgevallend ook correct te behandelen. Meneer Vranken moet ook weten dat zogenaamd gevaarlijke honden net zoals andere honden een chip moeten hebben en samen met de naam van hun verantwoordelije eigenaar ingeschreven worden in een centrale databank in Brussel. Ikzelf heb de politie van mijn gemeente gecontacteerd en het is niet nodig om het dier nog eens apart aan te geven bij de gemeente, al zouden correcte eigenaars hier ook geen problemen mee hebben. Als er een voorval is met eender welke hond met een chip, dan is de eigenaar zowieso gekend en verantwoordelijk. Uit dit opzicht lijkt het mij toch niet echt interessant om een hond zomaar iemand laten aan te vallen, gezien de te verwachten geldboetes en eventuele andere straffen. Of wel soms? De lezer stelt ook dat een poedel nooit iemand naar het ziekenhuis zal bijten.

Kristof Meyssen - As

Ik heb net een artikel gelezen op internet bij een officiële bron die een lijst heeft gepubliceerd van hondenrassen die betrokken waren bij bijtincidenten. Van de 40 geregistreerde beten stond de Rottweiler op de eerste plaats met 9 beten, en let nu goed op wie er op de tweede plaats stond. Jawel, onze enorm geliefde zogenaamde ideale familiehond; de Golden en Labrador Retriever met 6 beten. De zo fel besproken American Staffordshire Terrier waar de lezer waarschijnlijk naar verwijst bengelt onderaan de lijst met amper 1 beet, net zoals de Yorkshire Terrier, die volgens mij qua gestalte toch erg aanleunt bij de poedel.