Taalwetten

Een dame uit Beringen staat erop dat een meertalige brochure voor de ouders migranten wordt gedrukt ('Volgens mij' 31/07/02). Een lezer uit Sint-Truiden ('Volgens mij' 01/08/02) heeft het over het onbegrip jegens anderstaligen in Limburg. Wel, ik kan die lezers niet volgens en ik begrijp ze evenmin.

Thomas Triphon - Antwerpen

Herbbeen de migranten die hier oud geworden zijn dan nog geen Nederlands geleerd? UIt het schrijven blijkt ook dat er Limburgse gemeenten zijn die de taalwetten hebben overtreden om aan de wensen van de oudere migranten tegemoet te komen. Ik ben van oordeel dat de burgemeesters van die gemeenten volkomen fout handelen. En laat ze nu aub niet komen aandragen met het feit dat zij dat uit hoffelijkheid doen. Hoffelijkheid is mooi maar wanneeer het altijd van dezelfde kant moet komen, zie, dat wordt zelfs de simpelste Vlaming beu. Op die manier omzeilt men weer maar eens die broodnodige taalwetten die onze taal moeten beschermen. Waar in de wereld vinden de Nederlanstaligen begrip en worden zij in het Nederlands geholpen

Meer over Tongeren