Clouseau

De gebroeders Wouters willen me hun liedje “Leve België!” hun steentje bijdragen tot de goede verstandhouding tussen Vlamingen en Walen.

Filip MONDELAERS - Brussel

Op hun webstek vergelijken ze zichzelf met België. Want ook “Clouseau is een instituut, ja, zelfs een staat. In dat opzicht verschilt Clouseau niet veel van België. Al wil geen van de twee broers hun band gebroken zien. Ze horen bij elkaar, ongeacht wat. Soms trekken ze elkaar aan, soms stoten ze elkaar af, maar de som der delen is heel wat groter dan de twee delen zelf. De som is Clouseau”.

Los van het feit dat het streven naar harmonie op zich een edele doelstelling is, bemerkt ik toch enige hypocrisie bij de gebroeders Wouters.

Was Clouseau in den beginne niet méér dan de gebroeders Wouters onafhankelijk? Werden de andere leden van de groep niet één voor één buitengezet toen de band goed geld begon op te leveren?

“Ongeacht wat bij elkaar horen” was toen blijkbaar niet van tel. Wel zo iets als “eigen volk eerst én als enige” lijkt mij.

Zo zie je maar dat het uitbraken van een edele doelstelling vrij makkerlijk is. Maar die zelf toepassen was toen wellicht net iets complexer. Niet?

Hoe het ook zij, ik stel voor dat de gebroeders Wouters de daad bij het woord voegen en zelf het goede voorbeeld geven. Herenig de groep van weleer en herstel Clouseau!

Pas dan krijgt het weinig scherpzinnige liedje “Leve België” enige geloofwaardigheid.

Dus begin eerst bij jullie eigen “instituut” gebroeders! Zorg er voor dat de som der delen groter wordt.