Kieswet

Van meet af aan was het duidelijk dat de nieuwe kieswethervorming op maat was gemaakt van mediagenieke politici. Gelukkig voor ons is er nog een oppositie die haar taak met brio volbracht heeft! Gewapend met inhoudelijke én politieke bezwaren is men gaan aankloppen, bij het hoogste Rechtscollege van dit land.

Rob De Wispelaere - Houthalen

Immers, de grondwet alsook de kieswetgeving vormen de voornaamste bouwstenen van onze parlementaire democratie. De uitspraak bevestigd de ongrondwettelijkheid van deze Paarsgroene hervorming. Nu ligt de bal in het kamp van Verhofstadt en zijn communicatie-goochelaar Slangen... Wanneer Verhofstadt deze keer volhard in zijn opzet, dan voorspel ik een massa volk op de betoging van 29 september a.s.! Vlamingen, laat zien dat de leeuw (nog) kan klauwen!!