Belastingen

'Belastingen' (Lezersbrief Laurent Mollet, 1/08/02) Stafmedewerker van premier Verfhostadt valt uit naar gemeenten en provincies en tussendoor vindt hij het nuttig nog even te zeggen dat 'voor de gemeente Genk de opcentiemen op de onroerende

Jef Gabriels, burgemeester - Genk

voorheffing stegen van 1.050 naar 1.100'. Ik weet niet waarom hij precies Genk viseert, maar hij zwijgt alleszins zedig over het feit dat Genk daarmee de derde laagste onroerende voorheffing heeft van alle Limburgse gemeenten.

Die Limburgse gemeenten hebben overigens tussen 2000 en 2002 hun opcentiemen

op de onroerende voorheffing moeten verhogen van gemiddeld iets meer dan 1.000 tot gemiddeld zo'n 1.350 opcentiemen om hun begrotingen in evenwicht te houden.

En waarom denkt u dat zij dat moesten doen, mijnheer de stafmedewerker van

de premier? Zou het eventueel kunnen dat een aantal (federale) regerinsmaatregelen daar voor iets tussenzit?

Ik had alleszins meer klasse verwacht, maar misschien moest ik al beter weten !