Hasselt

De titel van het artikel van Raymond Rutten 'Dit is genieten' (HBvL 26/07/02) 'Minister uit Haaaasselt' schittert naast Koen Crucke op Gentse Feesten, meent Hasselt met vier a' s te moeten schrijven. Ik begrijp wel wat de bedoeling is, maar als Hasselaar moet ik toch tegen deze schrijfwijze protesteren: ze is niet correct en berust op een misverstand en een vooroordeel.

X. Staelens - Hasselt

Van een lange aa is geen sprake: de Hasselaar noemt zijn stad gewoon Asselt, met korte a. Er komt zelfs geen sleeptoon bij te pas en trouwens, sleeptoon en lengte zijn niet hetzelfde.

Het jammerlijk gevolg is dat deze verkeerde uitspraak door velen

ten onrechte wordt overgenomen en als springplank dient om de Hasselaren erdoor te trekken.