Sluikstorten

"Eigenaars moeten sluikstort op hun grond zelf opruimen" (HBvL, 27/07/02). "Wij zijn het slachtoffer van een wandaad en wij krijgen de straf. Hier is het in ieder geval niet de vervuiler die betaalt, maar wel het slachtoffer. Die opmerkingen van de grondeigenaars klinken mij heel logisch. Het stadsbestuur maant de eigenaars aan om borden te plaatsen met verboden te storten en om het terrein af te maken. Slachtoffers moeten dus betalen en kosten blijven doen voor anders misdaden.

Lowie Tielensa - Beringen

Langs de verkeerswegen staan zoveel borden. Wie die borden negeert, wordt als dader wel gestraft. In zo een geval is het niet de burger mùaar de overheid die de misdaad bestrijdt, en zo hoort het ook. Maar op hun braakliggende grond moeten de Beringenaren nu wel zelf tegen de misaad optreden. Trouwens, sinds wanneer zijn eigenaars verplicht al hun grondeigendommen potdicht af te sluiten en te omheinen? Daar zullen de wandelaars en de wilde dieren niet gelukkig mee zijn. Zie dat eens op de Klitsberg in Paal gebeuren, of in de vrije natuur in Koersel, of in de Ardennen. Of wordt hier uitgegaan van het principe van Karl Marx: eigendom is diefstal?