Obligaties Aquafin te koop

De Vlaamse waterzuiveraar Aquafin geeft voor de eerste keer obligaties uit voor het grote publiek. Aquafin wil tot 150 miljoen euro ophalen.

De opbrengst moet de bouw van nieuwe waterzuiveringsinfrastructuur mee financieren. De obligaties, met een looptijd van zes jaar, worden uitgegeven in coupures van 1.

belga.be

000 euro. De aanbieding geldt in België. Het jaarlijks brutorendement bedraagt 3,69%. De distributie gebeurt door BNP Paribas. De netto-opbrengst moet onder meer dienen voor het herfinancieren van bestaande schulden en voor investeringen. Door het lokaal pact dat de gemeenten met de Vlaamse overheid sloten, moet Aquafin een groter deel van de nog te leveren inspanningen rond waterzuivering op zich nemen.