Consumenten hebben weer vertrouwen in de toekomst

Print
Consumenten hebben weer vertrouwen in de toekomst

Consumenten hebben weer vertrouwen in de toekomst

Het consumentenvertrouwen heeft in augustus zijn stijging van de voorbije maanden in versnelde mate voortgezet en het hoogste peil bereikt sinds september 2008. Dat blijkt uit de consumentenenquête van de Nationale Bank.

De indicator die het consumentenvertrouwen meet, kwam in augustus uit op -11.

Dat is de vijfde opeenvolgende maand op rij dat het consumentenvertrouwen aantrekt. In juli kwam het consumentenvertrouwen nog uit op -17. De consumenten zijn vooral optimistischer geworden over de conjuncturele ontwikkelingen in België. De economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden worden opmerkelijk rooskleuriger ingeschat. De indicator die dat meet kwam uit op 7, tegen -4 in juli. Het is al van 2001 geleden dat de gezinnen de economische situatie van ons land voor de komende twaalf maanden zo optimistisch inschatten. Ook de vrees voor een verdere toename van de werkloosheid is sterk afgenomen. Voorts zijn de gezinnen ook positiever geworden voor wat betreft hun financiële situatie en hun spaarmogelijkheden in de komende twaalf maanden.