Vakantiepassagiers redden resultaten Brussels Airport

Print
Vakantiepassagiers redden resultaten Brussels Airport

Vakantiepassagiers redden resultaten Brussels Airport

In juli 2009 deden 1,82 miljoen passagiers Brussels Airport aan. Dat is 6,6 procent minder dan het jaar voordien in juli. De terugval was minder groot dan in januari-juli 2009 (-10,8 procent).

Volgens zegsman Jan Van der Cruysse is de verminderde terugval van het aantal passagiers in juli het gevolg van het feit "dat de vakantiepassagier zich minder aantrekt van de crisis".

Wat het passagiersvervoer betreft, wordt sinds het najaar van 2008 vooral de zakentrafiek getroffen. Het aantal passagiers steeg van april tot juni 2009 van 1,52 tot 1,56 miljoen. Van der Cruysse beaamt dat het tweede kwartaal van 2009 voor Brussels Airport beduidend beter was dan het eerste, maar wil geen uitspraken doen over de toekomst. In 2008 maakten 18,5 miljoen passagiers gebruik van Brussels Airport, in de eerste 7 maanden van 2009 9,7 miljoen.